Derneğimiz

MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği) Konya Şubesi, hakkın ve hukukun, adaletin ve eşitliğin, barışın ve refahın ve mutluluğun sağlandığı, tarihe ve topluma mal olmuş mahalli ve evrensel değerlerin gözetildiği, kendi bölgesinde, ekonomik ve siyasi alanda etkin, saygın bir Türkiye hayaliyle yola çıkan hassasiyet sahibi iş adamlarının kurdukları bir İş Adamları Derneği’dir.