İletişim
: Havzan Mh. Sapanca Sk. No:3/A 42090 Meram/KONYA
: 0332 320 65 00
: 0332 320 87 00
: konya@musiad.org.tr