Haberler
Dış Ticaret Danışmanı Yılmaz: " Şirketler ihracat sürecini uzun vadede düşünmeli "

 

MÜSİAD Konya Şubesi tarafından düzenlenen konferansa konuk olan Eğitmen ve Dış Ticaret Danışmanı Mutlu Yılmaz “İhracatta Başarının Dört Temel Esası ”konusunu anlattı.

 

Çok sayıda MÜSİAD ve Genç MÜSİAD üyesinin katıldığı konferansta konuşan Eğitmen ve Dış Ticaret Danışmanı Yılmaz “Dünyada artık ticaret savaşları dediğimiz yeni bir döneme giriyoruz. Ticaret savaşları içerisinde ticarete çeşitli sınırlar koyulması küresel ticareti etkilemektedir. 

Küresel ticaret büyük önem kazanmış ve içerisinde bulundurduğu dinamikler ülkelerin ekonomik durumunu etkilemeye başlamıştır. Geçtiğimiz dönemde yaşadığımız kur sorunu göreceli olarak bizi ihracat anlamında rekabetçi bir hale getirmiştir. Buradaki sorunu iyi çözebilen şirketler dış ticaret konusunda avantajlı hale geleceklerdir.

 İhracat yapan şirketler Türkiye’de devlet tarafından pozitif ayrımcılığa tabidir. Şirketlerin attığı her adıma devlet teşvik vermektedir. Ticaret Bakanlığı bunu gerçekleştirirken ihracat yapan şirketlere; pazar araştırması ve pazara giriş desteği, pazara giriş belgelerinin desteklenmesi, ihracatçıya alıcı kredisi ve sigorta tazmin desteği, fuar katılımlarının desteklenmesi, gibi konularda teşvik sağlamaktadır.

Şirketler ihracat sürecini kısa süreli olarak değil uzun vadede düşünmeli, bakış açılarını ve vizyonunu buna göre değiştirmelidir. Günümüzün en büyük problemlerinden biri ihracat yapmak kadar ihracatı sürekli hale getirebilmektir. Şirketler hangi pazara girmesi konusunda detaylı düşünmeli, detaylı bir pazar araştırması yapması gerekmektedir. Şirketler pazara girerken serbest ticaret antlaşmalarına bakmalıdır. Pazara girişten sonra ise o pazarda hangi metodun kullanılacağı önemlidir. Bayi açma, e-ticaret, distribütörlük vermek gibi önemli hususlar söz konusudur. Bu metodları oluşturmadan önce şirketlerin risk analizini ölçmeleri gerekmektedir. Bu süreci doğru yönetebilmek için dış ticaretçinin iki temel unsuru çok iyi bilmesi gerekmektedir. Bunlardan bir tanesi teslim şekilleri diğeri ise ödeme şekilleridir. Öncelikle bir teslim şekli seçilerek yurt dışına gönderilen malın organizasyon modellemesi yapılmaktadır. Süreçteki risk dağılımı ve maliyetlendirme yapılmaktadır. İhracat yapan şirketlerin fiyatlandırma becerisi çok önemlidir. Doğru fiyatlandırma becerisi şirketleri rekabet anlamında avantajlı hale getirmektedir.” dedi

Önceki Haber Sonraki Haber