KONYA GELİŞİM GRUBU

Konya, geçmişten gelen tarihi ve kültürel değerleri, gelişen ekonomik potansiyeli ve dinamik işgücü ile İç Anadolu’nun en önemli kentlerinden birisidir. Konya sahip olduğu potansiyeli avantaja dönüştürüp kalkınmasını tamamlamaya çalışmaktadır. Konya projeleri şehrin kalkınmasında önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu projelerin istenilen hızda ilerlememesi, kurumlar arasındaki koordinasyonun yeterli olmaması, sivil toplumun insiyatif kullanmasını zorunlu kılmaktadır. Bunun içinde sivil toplum anlayışının gelişebilmesi için ortak platformların kurulması ve kurumlar arasında sinerji oluşturulması ihtiyacı bulunmaktadır.

MÜSİAD Konya Şubesi, bu ihtiyaçtan yola çıkarak, Konya’nın sorunları ve projelerinin takip edilmesi ve kurumlar arası diyaloğun geliştirilmesi amacıyla Konya Gelişim Grubu platformuna öncülük etmiştir. Konya’nın en önemli ihtiyaçlarının başında, birlik içerisinde ortak bir vizyona sahip olmak yer almaktadır. Konya’nın tanıtımından, kamu yatırımlarına, yabancı yatırımcıdan, endüstri bölgesine kadar pek çok alanda karşılaştığı sorunlar bulunmaktadır. MÜSİAD Konya Şubesi bu sorunların farkında olarak bir çalışma başlatmış ve şehrin yöneticilerini, siyasilerini, sivil toplum kuruluşlarını, oda başkanlarını ve basın temsilcilerini bir araya toplayarak düzenli toplantılar yapmaya başlamıştır. Bu çalışma grubu “Konya Gelişim Grubu” olarak isimlendirilmiştir.

Konya Gelişim Grubu olarak Konya meselelerinin sivil inisiyatifin etkin olduğu bir platformda takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Konya’mız birlikte düşünme ve hareket etme kabiliyetini geliştirdiği ölçüde ekonomik ve sosyal anlamda kalkınmasını tamamlayabilecektir. Konya Gelişim Grubu bu amacın tesis edilmesi için çalışmalarını yürütmektedir. Konya, Anadolu’ya sivil toplum girişimciliğinde de bu faaliyetlerle örnek olmaktadır.